Certificeringen & Garanties

Goed geregeld voor en achter de schermen.


Hoe weet u of een schoonmaakbedrijf haar zaken op orde heeft? En bij u past? Natuurlijk zijn een 'persoonlijke klik' en goede prijs / kwaliteitsverhouding belangrijk. Naast referenties helpen ook garanties en certificeringen daarbij.

OSB-keurmerk

Brancheorganisatie OSB voerde in 2013 het OSB-keurmerk in. Dejo is trots dit keurmerk te dragen. Het staat namelijk voor betrouwbare bedrijven, die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun medewerkers en de vereiste belasting en premies betalen. Tenminste jaarlijks controleert een onafhankelijke instelling de bij OSB aangesloten bedrijven. Hier leest u meer over het OSB-keurmerk: www.osb.nl/het-osb-keurmerk/

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Gecertificeerd

De processen binnen ons bedrijf zijn beschreven in een managementsysteem / ISO-handboek. Hierin staat hoe en wie bepaalde zaken doet. Daarbij voldoen we aan de strenge eisen die de ISO-9001 (kwaliteit) & ISO 14001 (milieu) aan ons stellen. Het omvat onder andere een opleidingsplan, het toetsen van klanttevredenheid, omgaan met klachten, milieuaspecten inventarisatie tot doelen stellen en continue verbeteren. Een onafhankelijk instantie, EBN certification, toetst ons hier jaarlijks op.

NEN 4400-1 Gecertificeerd

Deze norm is ontwikkeld door Stichting Normering Arbeid (SNA) en is vanuit de Uitzendbranche ook naar de Schoonmaak overgewaaid. De norm heeft als doel het voorkomen van fraude en illegaliteit. De certificering en de hierbij horende halfjaarlijkse inspecties beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk (dus onze klanten), voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies. En voorkomen hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Kijk voor meer informatie op: www.normeringarbeid.nl

SVS Opleidingen

SVS Opleidingen is van oudsher de opleider voor schoonmakend Nederland. Voor regulier schoonmaakwerk tot vloer- en specialistische reiniging en leidinggeven, onze medewerkers volgen hiervoor de specifieke opleidingen bij het SVS.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Met het ondertekenen van de Code en onze zelfverklaring die wij jaarlijks publiceren, laten wij zien dat we achter de filosofie ervan staan: zorgen voor een gezonde marktwerking, waarbij medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen doen. Daarbij hoort een goede samenwerking tussen de verschillende marktpartijen en het verbeteren van de verhoudingen binnen de schoonmaakbranche. Meer informatie over de code vindt u op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan
 

Contact

Heeft u een vraag? Kunnen wij u helpen?
Bel gerust 0348 - 43 16 06

DEJO Schoonmaakorganisatie B.V.
Pelmolenlaan 13
3447 GW Woerden
tel. 0348 - 43 16 06
fax 0348 - 43 15 24
info@dejo-schoonmaak.nl
Keurmerken